BfBEs logoer
Vis menu

BfBEs logoer

Som medlem kan du her downloade de logoer, BfBE benytter sig af

Foreningens logo, som findes sidst i oversigten, må anvendes af alle medlemmer. Logoet med de stiliserede bygningselementer må kun anvendes af med­lemmer, som er certificeret på deres aktiviteter vedr. huseftersyn og ener­gimærkning af bygninger. 

Såfremt man melder sig ud af BfBE eller mister sit certifikat skal man øje­blikkeligt ophøre med at anvende logoerne. Logoerne er beskyttede og BfBE vil forfølge uretmæssig brug af dem. 

Logoerne kan anvendes på hjemmesider, i brochurer og på brevpapir m.v., hvor virksom­heden kommunikerer med omverden. Dog skal logoet bruges på en måde, så der ikke kan opstå tvivl om, at det drejer sig om en med­lemsvirksomhed i BfBE, og at certificeringen gælder huseftersyn og ener­gimærkning af byg­ninger.

Logoet "Certificerede bygningskonsulenter" kan downloades i følgende formater: 
jpgrgb.epscmyk.epspantone.eps og gif

Logoet "Certificerede bygningskonsulenter s/h" kan downloades i følgende formater:
jpg og eps

Logoet "Certificeret bygningskonsulent" kan downloades i følgende formater: 
jpgrgb.epscmyk.epspantone.eps og gif

Logoet "Certificeret bygningskonsulent s/h" kan downloades i følgende formater: 
jpg og eps

Logoet "Bomærke streg" kan downloades i følgende formater: 
jpg og cmyk.eps

Logoet "Bomærke streg s/h" kan downloades i følgende formater: 
jpg og eps

Logoet "Bomærke" kan downloades i følgende formater: 
jpg og cmyk.eps

Logoet "Bomærke s/h" kan downloades i følgende formater: 
jpg og eps

Logoet "BfBE logo" kan downloades i følgende formater: 
jpgrgb.epscmyk.epspantone.eps og gif

Logoet "BfBE garanti" kan downloades i følgende formater:
jpgcmyk.epshvid.epspantone.epssort.eps og gif