BfBE - kort fortalt
Vis menu

BfBE - kort fortalt

BfBE blev dannet i efteråret 2005 med det formål at få én samlet slagkraftig organisation med deltagelse af alle branchens virksomheder. Forud var gået en historie med forskellige organisationer, som kun repræsenterede dele af branchen, med svigtende indflydelse som konsekvens. 

Ved opstarten havde BfBE en medlemsandel på cirka halvdelen af branchen. I dag repræsenterer BfBE ca. 2/3 af omsætningen i branchen, og BfBE er dermed den væsentligste interesseorganisation indenfor huseftersyn og energimærkning af bygninger. 

Fra starten har BfBEs vigtigste opgaver været at arbejde for høj faglighed i branchen, for gode markedsvilkår for medlemmerne og for en seriøs og synlig profil i offentligheden. Det gør vi bl.a. gennem samarbejde med myndigheder, organisationer og politikere og gennem bevidst brug af pressen. 

BfBEs medlemmer har siden foreningens start taget flere skridt for at dokumentere branchens seriøsitet. Tidligt oprettede foreningen et responsumudvalg og et etisk nævn, og man har besluttet, at alle medlemmer skal være kvalitetscertificeret efter internationale standarder suppleret med særlige danske branchekrav.

I efteråret 2013 var vi så langt, at vi kunne søsætte en egentlig forbrugergaranti bag huseftersynsordningen, så forbrugerne altid er sikret, hvis de får medhold i ordningens godkendte klagenævn.

Vi tror, at de initiativer medvirker til at sikre en vedvarende høj kvalitet i virksomhedernes arbejde. Samtidig giver det vægt bag argumenterne, når vi taler for forbedring af regelsættene på vores områder, så vi til stadighed har nogle regler og vilkår, som på bedste vis sikrer forbrugerne produkter af høj karat. I dag sidder vi med rundt om bordet, hver gang der er behov for ændringer af reglerne på vores områder.