Behov for en styrket kvalitets- og kontrolindsats i energimærkningsordningen
Vis menu

Behov for en styrket kvalitets- og kontrolindsats i energimærkningsordningen

BFBE glæder sig over, at arbejdet med at forbedre kvaliteten i energi-mærkningsordningen nu omsider viser sig i de årlige målinger af kvaliteten.

"Det er vigtigt, at der er tillid til ordningen hos boligkøberne", siger direktør i BfBE, Bjørn B. Christiansen.

"Energimærkningsordningen er en vigtig brik i nedbringelse af energiforbruget i eksisterende bygninger. Uden en effektiv energianvendelse i bygninger er det umuligt at nå de klima- og energipolitiske målsætninger."

Direktøren for BfBE anbefaler derfor, at vi bruger den positive udvikling til at skrue yderligere op for kvalitetskontrollen:

"Vi skal have flere kontroller, så vi kan få bugt med den restgruppe af virksomheder, der fortsat har kvalitetsproblemer."

Læs pressemeddelelse fra Energistyrelsen her.

Energistyrelsens kvalitetsrapport 2017 for ordningen kan læses her.