Høringer
Vis menu

Høringer

Her på siden finder du materialet til igangværende høringer

Høring over revideret sælgeroplysningsskema

Energistyrelsen har sendt et udkast til revideret sælgeroplysningsskema i høring. frist for input til BfBEs høringssvar er fredag den 16. januar klokken 12.00.

Høringsbrev
Forslag til nyt sælgeroplysningsskema
Nugældende sælgeroplysningsskema


Høring over ændringer til Huseftersynsbekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt en række ændringer til Huseftersynsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne vedrører hjemtagningen af ordningens sekretariat, implementering af anvendelsesdirektivet og administrative lettelser ved ansøgning om og fastholdelses af personlig beskikkelse. Frist for input til BfBEs høringssvar er 12. januar klokken 12.00.

Høringsbrev
Udkast til ny bekendtgørelse
Udkast til ny bekendtgørelse med synlige rettelser