Udgivelser og dokumenter
Vis menu

Udgivelser og dokumenter

Her på siden kan du finde forskellige udgivelser og dokumenter, BfBE enten udgiver eller stiller til rådighed for sine medlemmer

Kompendier til brug for energikonsulenter 

 

 

De tre kompendier er en vejledning til energikonsulenter i deres håndtering af varmeanlæg og kedler, vedvarende energianlæg og ventilation. Kompendierne er udarbejdet af NRGi Rådgivning for BfBE. 
Pris for medlemmer: Gratis 
Pris for andre: 120 kroner pr. stk. 

Energikompendier

Retspraksis i huseftersynsordningen 

En gennemgang af den praksis, der lægges for dagen ved vurderingen af de bygningssagkyndiges arbejde ved domstolene og i ordningens ankenævn. Bogen er skrevet af advokat (H) Hans Henrik Tausen for BfBE. 
Pris for medlemmer: Gratis 
Pris for andre: 100 kroner

ENERGILØSNINGER til renovering af eksisterende bygninger 

Et omfattende katalog over konkrete energirenoveringsløsninger i bygninger med en detaljeret gennemgang af hver løsning. Kataloget er udarbejdet af Videncenter for energibesparelser i bygninger. 
Pris for medlemmer: Gratis 
Pris for andre: Kan rekvieres ved henvendelse til udgiver.

Hjælpemateriale til certificering 

Find eksempler og hjælpemateriale til at gennemføre certificering af din virksomhed inden for energimærkningsordningen og huseftersynsordningen. 
Materialet er frit tilgængeligt for alle 
Certificeringsmateriale

Markedsføringsbrochure for certificerede virksomheder 

Brochuren fortæller kort og kontant om de certificeringskrav, man som BfBE-medlem lever op til. Brochuren er rettet mod ejendomsmæglere og hussælgere. 
Brochuren er gratis til rådighed for BfBEs medlemmer og kan enten downloades til egen hjemmeside eller bestilles på tryk. 
Markedsføringsbrochure

Standard samarbejdsaftale med autoriseret installatør 

For medlemsvirksomheder, som ønsker at have et formaliseret samarbejde med en autoriseret el-installatør om udarbejdelse af el-eftersynsrapporter, har vi udarbejdet en standardkontrakt, man kan anvende. 
Standardkontrakten er gratis til rådighed for alle medlemmer. 
Standardkontrakt