Når en sag opstår
Vis menu

Når der opstår en sag

Kommer du som bygningssagkyndig eller energikonsulent ud for, at der opstår en sag eller en uenighed om dit arbejde, da kan du som medlem søge hjælp hos BfBE.

Teknisk revision 

Vi tilbyder vores medlemmer gratis rådgivning i forbindelse med tekniske revisioner af tilstandsrapporter. Rådgivningen omfatter hjælp ved dialogen og den skriftlige korrespondance med teknisk revisor og efterfølgende med disciplinærnævnet. Endvidere tilbyder vi gratis en teknisk ekspert som bisidder i forbindelse med fremmøde for nævnet. 

Klagenævnssager 

Medlemmer, som får en forbrugersag indbragt for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige kan gratis bede om hjælp til en faglig vurdering af sagen. Vi yder endvidere hjælp i forbindelse med vurderingen af sagens juridiske aspekter. 

Retssager 

I forbindelse med retssager vedr. energimærker og tilstandsrapporter kan medlemmer gratis få en overordnet vurdering af sagens indhold. Desuden har vi aftaler med advokater med speciale i medlemmernes arbejdsområder, som sikrer medlemmerne adgang til juridiske eksperter til en aftalt fast pris. Er der tale om principielle retssager af bred interesse for hele branchen kan BfBE vælge at lægge yderligere ressourcer i at støtte et medlem. 

Adgang til hjælpen 

Ring til sekretariatet, når der opstår en sag. Så hjælper vi dig videre.