Bliv certificeret med hjælp fra BfBE
Vis menu

Bliv certificeret med hjælp fra BfBE

Obligatorisk certificering af BfBEs medlemsvirksomheder

Alle virksomheder, som er medlem af BfBE, skal inden 30. juni 2010 have et kvalitetscertifikat for deres aktivieter med energimærkning og udarbejdelse af tilstandsrapporter. På denne side kan du finde hjælp til at opnå certifikatet. 

Find svar på de mest stillede spørgsmål 

For spørgsmål til kravene og certificering i øvrigt kan du se de mest almindelige spørgsmål og deres besvarelse i artiklen "FAQ certificering". Finder du ikke dit svar der, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på post@bfbe.dk  

Vejledninger m.v. 

Som hjælp i arbejdet med at blive certificeret, stiller BfBE eksempler på kvalitetshåndbøger, kundeundersøgelser o.l. til rådighed for alle. I artiklen "Vejledninger m.v." kan du finde materialet i forskellige formater. Her finder du også BfBEs hvidbog, tjeklister og henvisninger til relevant materiale fra Energistyrelsen. 

Kvalitetssikring 

BfBE tilbyder medlemmerne hjælp med kvalitetssikring af tilstandsrapporter, små energimærker og store energimærker i henhold til kravgrundlaget for certificerede virksomheder. Desuden tilbyder vi hjælp med at gennemføre intern audit af kvalitetsledelsessystemet. Tilbuddet, som særligt kan være relevant for enmandsvirksomheder, kan du læse om under "kvalitetssikring i enmandsvirksomheder" i vores certificerings-FAQ. 

Udstedelse af certifikat 

BfBE har indgået en aftale med Byggeriets Kvalitetskontrol A/S om at udstede certifikater til foreningens medlemmer, som indebærer en rabat på 15 pct. på auditbesøgene i forhold til listepriserne. Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er akkrediteret (godkendt) af DANAK til at udstede certifikaterne. 

Hvert medlem er selv ansvarligt for at rette henvendelse til Byggeriets Kvalitetskontrol A/S eller en anden akkrediteret virksomhed, der kan udstede certifikaterne. Det er en god idé at kontakte certificeringsbureauet så tidligt i forløbet som muligt. Fra det tidspunkt, hvor man har indsendt sin kvalitetshåndbog til godkendelse, går der normalt omkring 4 måneder, før virksomheden bliver certificeret. 

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 
Forløb af certificering
Listeprisen hos Byggeriets Kvalitetskontrol A/S