Kurser og møder
Vis menu

BfBEs kurser og møder

Her kan du læse om de møder og kurser, BfBE tilbyder sine medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling

BfBEs bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vedtage en flytning af sekretariatet fra Dansk Byggeri til Dansk Industri, at vedtage et nyt kontingent og at foretage et suppleringsvalg til bestyrelsen. Mødet er kun for medlemmer og mødeberettigede personer i BfBEs medlemskreds. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på linket ude til venstre.

10 måder at tabe en sag på

Vi afholder to fyraftensmøder om retspraksis for bygningssagkyndige. Vi har lagt et møde i Vejle og et i København, så alle forhåbentlig har mulighed for at være med.

Tryk på menuknappen ude til venstre for at læse mere og melde dig til et af møderne.

Rabat på kurser hos Byggecentrum

Vi har indgået en aftale med Byggecentrum om en 10 pct. rabat til BfBEs medlemmer på udvalgte kurser. Du skal blot angive medlemsvirksomhedens navn ved tilmelding, så følger Byggecentrum op og fratrækker rabatten på fakturaen. Rabatten vedrører følgende kurser: 

Kurserne afholdes typisk både i Ballerup og i Middelfart. Klik på kursusnavnene ovenfor for at komme til Byggecentrums hjemmeside og læse mere om det enkelte kursus.