Tilstandsrapport og eleftersyn
Vis menu

Tilstandsrapport og eleftersyn

Tilstandsrapporten og eleftersynsrapporten giver en oversigt over de synlige skader og fejl på ejendommen.

Tilstandsrapporten er en byggeteknisk gennemgang, hvor alle synlige skader på ejendommen er noteret med en kort beskrivelse og givet en karakter alt efter, hvor alvorlige skaderne er.

Den bygningssagkyndige skal kun notere de skader, der umiddelbart er synlige eller tilgængelige. Det vil sige, at forhold som det kræver et indgreb i ejendommen at konstatere, ikke skal fremgå af tilstandsrapporten

Den bygningssagkyndige kan benytte sig af følgende karakterer til at beskrive en synlig skade på ejendommen:

K0    kosmetiske skader
K1    mindre alvorlige skader
K2    alvorlige skader (risko for at bygningsdelen svigter)
K3    kritiske skader (risiko for personskade eller svigt, som påvirker andre
        dele af bygningen)
UN   bør undersøges nærmere (den bygningssagkyndige kan ikke umiddelbart
        vurdere skaden)

Eleftersynsrapporten er på samme måde en gennemgang af ejendommens elinstallationer. Ved eleftersynsrapporten skal konsulenten i et vist omfang foretage indgreb i ejendommen. Det kan dreje sig om at åbne stikkontakter og loftsdåser m.v. Indgrebene efterlader ikke skader på installationen men bringes i orden på stedet.

Ved eleftersynet benytter konsulenten samme karakterskala som ved bygningsgennemgangen, men karaktererne har her en lidt anden betydning:

K0    praktisk eller kosmetisk mangel
K1    ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt
K2    ulovligt forhold, som på sigt kan indebære risiko for personskade eller brand
K3    ulovligt forhold, som umiddelbart indebærer risiko for personskade eller brand
UN   bør undersøges nærmere

Tilstandsrapport og eleftersynsrapport danner til sammen grundlag for tegning af en ejerskifteforsikring, som dækker de skjulte forhold, der ikke fremgår af de to rapporter. Ved at tilbyde køber en tilstandsrapport og en elftersynsrapport samt at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring, slipper sælger fri af sit 10-årige mangelsansvar.

Det er frivilligt for sælger, om man vil benytte huseftersynsordningen og dermed slippe fri af mangelsansvaret.