Energimærke
Vis menu

Energimærke

Det er lovpligtigt at få udarbejdet et energimærke ved salg af en ejendom. Men det er også en rigtig god idé.

Før en bolig må annonceres til salg, skal der foreligge et energimærke. Energimærket er en rapport over ejendommens energimæssige tilstand sammen med konkrete anbefalinger til energimæssig forbedring af ejendommen.

Energimærket indeholder bl.a. et bogstav på en skala fra A til G, som indikerer, hvor god ejendommen er energimæssigt. A er bedst og G ringest. Bogstavet skal fremgå af salgsannoncen.

Undersøgelser viser, at ejendomme med et godt energimærke sælges hurtigere og til en højere pris end ejendomme med et ringe energimærke. Som sælger har du dermed mulighed for at bruge energimærket som argument i salgssituationen.

En energikonsulent (som samtidig kan være bygningssagkyndig) gennemgår og opmåler ejendommen. På baggrund af registreringerne foretager konsulenten en teoretisk beregning af energiforbruget. Beregningen er baseret på, at der bor en børnefamilie i ejendommen.

Det teoretiske beregnede forbrug afviger ofte fra det faktiske forbrug på grund af forskelle i adfærd og antal beboere. Men det teoretiske beregnede forbrug gør det muligt at sammenligne forskellige ejendomme under ens forudsætninger.

Energimærket er gyldigt i 7 eller 10 år afhængigt af, hvor stort energiforbedringspotentialet er for ejendommen. Findes der allerede et gyldigt energimærke for ejendommen, er det naturligvis ikke nødvendigt at få udarbejdet et nyt.