Klagenævnet
Vis menu

Klagenævnet

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkynige er et såkaldt godkendt forbrugerklagenævn

Det betyder, at nævnet er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren, og at du som forbruger har sikkerhed for, at nævnet har en betryggende sagsbehandling. 

Nævnet behandler både forbrugerklagesager og sager, der opstår som led i den offentlige kontrol med de bygningssagkyndiges arbejde. 

Du indbringer en sag for nævnet ved at udfylde og indsende et standardskema for forbrugerklager. Samtidig skal du indbetale et mindre klagegebyr, som du får tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Du kan på nævnets hjemmeside læse mere om, hvordan en klage indbringes. 

Nævnet er uvildigt og har følgende sammensætning: 

- en formand, som er landsdommer 
- to repræsentanter for forbrugerne 
- to repræsentanter for erhvervet 
- to personer med særligt kendskab til huseftersynsordningen 

Nævnet har et selvstændigt sekretariat, som har til huse i Nævnenes Hus.