Hvad er dækket?
Vis menu

Hvad er dækket?

BfBE Garanti dækker alle klagenævnskendelser

BfBE Garanti er skabt til at bakke op om alle afgørelser i huseftersynsordningens klagenævn, Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. 

Får du helt eller delvist medhold i en klage til nævnet, da har alle virksomheder under BfBE Garanti forpligtet sig til at udbetale den tilkendte erstatning. Sker dette ikke, træder BfBE Garanti til. 

De to mest almindelige grunde til, at der ikke sker en udbetaling er, at virksomheden ikke længere eksisterer, og at den bygningssagkyndige nægter at udbetale beløbet. Uanset årsagen dækker garantien for de beløb, der ikke er omfattet af ejerskifteforsikringen eller af den bygningssagkyndiges ansvarsforsikring. 

Dermed slipper du for at skulle gennem langvarige retssager i forlængelse af en afgørelse i nævnet. 

Det betyder også, at du som forbruger ikke kommer til at dække selvrisikobeløb. Disse er typisk 25.000 kroner i ansvarssager og 5.000 kroner pr. skadesforhold i ejerskifteforsikringssager op til i alt 50.000 kroner. Selvrisikobeløbene varierer dog og kan være både højere og lavere end de nævnte beløb. 

Der er et loft på 100.000 kroner i garantiudbetaling pr. tilstandsrapport.